Ansvarlig brug

Artikel 1: Definitioner

Datatrafik: data, der sendes og modtages over internettet. Det omfatter upload og download af data til din hostingpakke og alle dine kunders besøg på din hjemmeside.

Lagerplads: den mængde data, udtrykt i bytes, som du kan gemme på din hostingpakke.

Artikel 2: Datatrafik

Alle pakker indeholder et vist antal gigabyte datatrafik pr. måned. Med de fleste pakker er dette ubegrænset. Ikke desto mindre overvåger vi vores systemer 24/7 for at forhindre overbelastning. Det gør vi for at give alle brugere den bedste oplevelse og minimere ulejligheden. Hvis vi bemærker store mængder datatrafik, kontakter vi den pågældende bruger for at finde en passende løsning.

Artikel 3: Opbevaringsplads

På vores hjemmeside kan du tydeligt se, hvor meget lagerplads hver pakke har. Denne Lagerplads er kun beregnet til webstedsrelateret lagring. Din inkluderede lagerplads kan ikke bruges til at lagre og/eller hoste store mængder film, fotos eller andet materiale. Vi overvåger diskpladsen 24/7. Hvis vi opdager misbrug, undersøger vi sammen med kunden, om der er andre og bedre muligheder, som opfylder kundens behov. Hvis brugeren ikke følger digi.hostings råd, kan vi (midlertidigt) spærre for adgangen til de anvendte tjenester. Det gør vi selvfølgelig kun, når brugeren ikke samarbejder på nogen måde.

Artikel 3: Gratis pakke

Utroligt nok tilbyder digi.hosting en gratis hostingpakke. Den er ideel til brugere, der vil afprøve vores tjenester eller hoste en simpel hjemmeside, der ikke optager meget lagerplads. Hvis vi bemærker misbrug af denne service, kan vi suspendere din pakke med det samme. Hvis vi ser, at denne tjeneste ikke er blevet brugt i en periode på 6 måneder, kan vi suspendere pakken.